16. ALMINDELIGE SØNDAG

     

P. Poul Clausen

     

1.L.: Jer 23,1-6; 2.L.: Ef 2,13-18; Ev.: Mark 6,30-34

     

I første læsning fra Jeremias bog hører vi om, hvordan profeten beklager sig over sin samtids "dårlige hyrder", og han forudsiger Guds hårde straf over dem og folket, som en følge deraf.

     

Men vigtigere end dette er, at Jeremias samtidig profeterer, at Gud selv vil lade fremstå en ny hyrde af Davids slægt. En hyrde, som vil øve ret og retfærdighed, en hyrde, under hvem "Juda frelses, og Israel ligger trygt". (Jer 23,6)

     

Det er dette billede, som Markus tager op i dagens evangelium, når han taler om, at folkeskarene var som "får uden hyrde". Jesus, som drager omsorg for skarerne, fremstår som den sande hyrde og dermed som opfyldelsen af Jeremias´ profeti. Samtidig stilles han i kontrast til den tids religiøse ledere, der lige som på Jeremias tid var dårlige hyrder.

     

Når man læser dagens evangelium, tegnes der virkelig et billede af en medlidende Jesus. Han tager disciplene med sig til et øde sted, for at de kan hvile ud, fordi han ser, at det har de behov for. Menneskemængden strømmer derhen, hvor han er, fordi de har lært ham at kende som den, der har omsorg for andre, og deres forventninger skuffes ikke.

     

Karakteristisk for Jesu medlidenhed er, at den altid fører til handling. Det er ikke ligesom os, der - når vi konfronteres med uretfærdighed, sult, krig og så videre, - tænker: "Det var da synd", og dernæst slukker for TV.

     

For Jesu medlidenhed udmøntes i at være der, hvor mennesker er, at handle i den konkrete situation, og det er jo netop det, der gør ham til den ægte hyrde, som folk søgte og fandt trøst og hjælp hos.

     

Dette evangelium viser os en hel del om, hvordan vi i vort liv som kristne og som Kirke skal opnå større autenticitet. Hvis vi i højere grad formår - ikke blot at forkynde det Glade Budskab i ord - men også at omsætte det i gerning, vil vort vidnesbyrd være langt stærkere.

     

Så ville folk i større målestok flokkes også om os og vor Kirke, fordi de finder her opfyldelsen af deres længsler og behov, og så var der chancer for, at den Gode Hyrde, som er Jesus Kristus, kunne betyde en virkelig forskel i deres liv.

 

© Ord på Vejen