25. ALMINDELIGE SØNDAG

22. september 2002

Af P. Charles Shelby C.M. U.S.A
(Intemetprædiken oversat af Frans Ove Larsen)

l.L.:Es 55,6-9; 2.L.:Fil l,20c-24.27a. Ev.:Matt 20,1-16.

Jeg er arbejdsgiver. Jeg har ca. 100 mennesker ansat. Jeg får stillingsansøgninger. Men jeg ansætter ikke folk ligesom Jesus! Jesus har altid nogle overraskelser til os. Den første sidst og den sidste første ... det ville i sig selv skabe utilfredshed.

Husk på sidste søndags evangelium. Tilgiv halvfjerds gange syv. Lige det modsatte af de knotne og sure arbejdere i dagens evangelium. Men det egentlige budskab i dag handler ikke om forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere. Det er blot et billede, som vi alle kan forholde os til. Nej, evangeliets budskab handler om Guds rige. Det drejer sig om forholdet mellem Gud og os selv. Jesus minder os om, at vi ikke kan stille krav til Gud. Han skylder os ingenting. Hvis vi arbejder for Ham, er det fordi vi skylder Ham at gøre det. Hans belønning - hvad den så end måtte blive - er en gave. Vi har ikke fortjent noget som helst; så stor er vores gæld til Gud. Så det egentligt vidunderlige er, at Gud er så generøs, som Han faktisk er. Han giver os meget mere end den sædvanlige dagsløn.

Den hellige Paulus viser os sin forståelse af dette i dagens anden læsning. Skønt han erkender, at Gud har stillet ham en belønning i udsigt, fordi han tjener Ham, er det ikke kun derfor, at Paulus tjener Gud. Han arbejder for Kristus, og han vil blive ved med at arbejde for Kristus, så længe det er Guds vilje. Og han formaner os at leve som kristne i bevidstheden om de vidunderlige gratis gaver, vi har fået og vil få. Vi bør altid være taknemmelige og prise Gud. Det er faktisk det, messen drejer sig om.

Når vi lever som kristne, vil vi forkynde evangeliet. Vores handlinger vil tale for os, selv om vi aldrig ytrer et eneste ord. Vores glade holdning vil udstråle vores taknemmelighed. Det er der ikke noget indviklet ved. Og vi bør leve på denne måde, så længe Gud ønsker, at vi skal gøre det.

Uanset hvilke opgaver Gud giver os i sit rige, arbejder vi alle i den samme vingård. Hvis andre mennesker er kaldede til at gøre mere spændende ting, er det ikke noget at være misundelig over. Herren elsker os. Han vil tage vare på os i overflod.

 

© Ord på Vejen