7. ALMINDELIGE SØNDAG

     

P. Benny Blumensaat, sognepræst

     

1. L.: 1Sam 26,2.7-9,12-13,22-23. 2. L.: 1Kor 15,45-49;

Ev.: Luk 6,27-38

     

Vær barmhjertige, ligesom jeres fader er barmhjertig.

Findes der nogen anden vej til Faderen end den som Jesus Kristus har vist os? I dag er der mange bevægelser, der giver udtryk for, at de har fundet sandheden uden at kende Jesus Kristus. Der findes ingen anden vej til Faderen end gennem Jesus, som blev født af Jomfru Maria, Guds Moder og Kirkens Moder. Der findes ingen anden vej end den som Mesteren selv gik, nemlig barmhjertighedens vej, retfærdighedens, korsets og kærlighedens vej. Så længe vi ikke har set Jesus på korset, set ham dø og opstå, så længe ved vi ikke noget væsentligt om ham. Hvad er Jesu største gerning andet end den, der blev fuldbyrdet på Golgata, døden på korset, som åbnede Jesu barmhjertighedens kilde, da blod og vand flød fra hans side. Andagten til Jesu barmhjertighed er en særdeles betydningsfuld andagt, og bringer megen nåde og velsignelse.

     

I den daglige messe skænker os Jesus igen og igen hans barmhjertighed, og igennem denne får vi styrke til at elske dem, som ønsker os ondt, dem som er fjendtlige imod os. Dagens evangelium det vil sige Jesus, taler til os med disse ord: "Ælsk dine fjender, gør godt imod dem, som hader dig, velsign dem, som forbander dig, og bed for dem, som mishandler dig".

     

Gennem lidelsen føres vi til opstandelsen. Golgata og Påskemorgen, to aspekter af det kristne budskab, som blev gennemlevet af Mesteren selv, og også skal gennemleves af disciplen.

     

I dag vil mange helst frem til Påskemorgen med det samme uden om Golgata, men det er ikke muligt. Lidelsen, korset kommer til ethvert menneske, og kun ved at acceptere korset kan opstandelsen erfares og ved at ofre denne lidelse til Gud får den en ny og dybere betydning. Efter at mennesket har erfaret lidelsens enestående betydning, efter at man har troet på korsets gåde og set de gavnlige virkninger af det, så kommer det øjeblik, hvor Jesus ser på os, og på en ny og højere måde åbenbarer os noget, der er endnu dybere end lidelsen. Det er kærlighed til andre i form af barmhjertighed, den kærlighed, der får os til at åbne vore hjerter og arme for dem, som lider, de hårdt prøvede og for de angrende syndere.

     

Noget af det, der fascinerer mig mest, rører mig mest, ved de forskellige Jomfru Maria-valfartssteder er de lange køer uden for skriftestolene. I dagens evangelium siger Jesus: "Gør mod andre mennesker, sådan som I vil, at de skal gøre mod jer, tilgiv, så skal I få tilgivelse". Er der en forbindelse mellem Bodens sakramente og barmhjertigheden? Der hvor mennesker går regelmæssigt til skrifte er der også megen barmhjertighed og kærlighed til stede. "Vær barmhjertige, ligesom jeres Fader er barmhjertig". Barmhjertighed, efter at synderen har mødt barmhjertighedens Jesus, udtrykt overfor ens fjender, ens modstandere, er langt mere effektiv end noget våben.

     

Den kærlighed - agape - som dagens evangelium ansporer os til at virkeliggøre, udspringer ikke af modtagerens attraktivitet eller godhed, men af den, som giver. Agape - Kærlighed er ikke beregnende, den flyder frit og ubesværet uden at måle eller beregne hvor meget man kan få igen. Det er denne Agape - Kærlighed, Gud elsker os med, og Han elskede os så højt, at Han gav os sin egen søn Jesus Kristus.

At bekende troen på den samme Gud og Frelser, på barmhjertighedens Jesus, født af Jomfru Maria, betyder, at vi ikke kan pege fingre ad hinanden, kan se på hinanden som fjender! Når jeg peger en finger ad en anden, er der tre fingre der peger tilbage til mig!

     

Jesus fæstede øjne på sine disciple. Jesus ser med et særligt blik. Vi kan umuligt forestille os alt det, som Han ser når Han retter sit blik mod nogen. Han ser meget mere end vi. Han ser menneskets indre, dets længsel, dets synd, dets tro, håb og kærlighed. Jesus ser på dig. Dit dybeste indre kan møde Hans blik, og kun der kan du lære dig selv at kende. Det er i dit svar på Hans blik, at det viser sig, hvem du er. Møder du Hans blik med længsel, beredvillighed og åbenhed?

     

I dag ser Jesus på dig igen, Han ser alt, som er inden i dig, alt det mørke, men også alt det gode og smukke, som intet har kunnet ødelægge. Og Han venter kun på, at du, i enighed med dig selv og Ham, besvarer Hans gennemtrængende blik og giver Ham dit ja. Jesu blik er fyldt med barmhjertighed. Barmhjertigheden er det højeste udtryk for kærligheden, den er kærlighedens fuldendelse.

     

Jesus ønsker, at hele verden må kende Hans barmhjertighed. Ufattelige nådegaver vil Han give til dem, der stoler på Hans barmhjertighed. Jesus, for din smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden.

     

Vær barmhjertige, ligesom jeres Fader er barmhjertig

 

© Ord på Vejen