Den hellige Forløsers Kongregation - Redemptorister

     

P. Janusz Turek C.ss.R.

     

Det var ikke så let for mig at huske dette navn - Redemptorister.  Som 17-årig dreng forstod jeg heller ikke, hvad navnet betød.  Men to ting gjorde indtryk på mig: at de mænd - præster og brødre - levede i et fællesskab (kommunitet), hvor de boede, arbejdede og bad sammen, og at de gik til de mennesker og lande, der havde mest brug for, at Jesu Evangelium blev forkyndt.

     

Senere kunne jeg læse i vores konstitutioner: "Det er Kongregationens formål, i forkyndelsen af Guds ord til de fattige at følge vor Forløsers Jesu Kristi eksempel, Han der jo om sig selv har sagt: Han har sendt mig for at forkynde det glade budskab for de fattige".

     

Stifteren af Den hellige Forløsers Kongregation er den hellige Alfonsus af Liguori.  Han stammede fra en adelsfamilie og blev født den 27. september 1696 i Napoli.  Han blev advokat og var meget kendt i Kongeriget Napoli.  Men en gang skete det, at han helt overraskende tabte en retssag.  Han havde det meget dårligt.

     

Og på dette tidspunkt fandt han kraft til at forlade sin hidtidige verden og befri sig fra den familiære og selskabelige tvang, og til at gå hen til de fattige for at være sammen med dem og arbejde for dem.

     

I år 1726 blev han præsteviet og i år 1732 grundlagde han vor Kongregation, som skulle vende sig til de mest forladte mennesker, især de fattige, og forkynde evangeliet for dem.  Han døde den 1. august 1787 og i år 1839 blev han helgenkåret.

     

Kongregationens navn kommer fra Jesus, Redemptor-Forløser.   Vi hedder altså Redemptorister, eller Den hellige Forløsers Kongregation.  Som motto gav den hellige Alfonsus os en sætning fra salme 130, der lyder: "Hos Ham er forløsning i overflod".

     

Dette glade budskab om Jesu forløsning vil vi - Redemptorister - udbrede gennem vort liv og vor forkyndelse.  I vor konstitution er vores opgave beskrevet kort: "Redemptoristernes opgave består i: udtrykkeligt at forkynde evangeliet, at forene sig med de fattiges skæbne og i retfærdighed og frihed at fremme disses grundlæggende rettigheder ved at benytte sådanne midler, der på en gang svarer til evangeliet og er virksomme".

     

I dag lever og arbejder vi i over 60 lande i verden.  Og vi er tilsammen næsten 6000 - præster og brødre.  Fra begyndelsen er der ikke kun præster i vor Kongregation, men også brødre, som lever og arbejder sammen med os.  Alle - præster og brødre - overgiver vi os til Gud ved at aflægge løfterne om kyskhed, fattigdom og lydighed.

     

Her i Danmark er vi 12 og har tre klostre: i København (Amager), Næstved og Odense.  I øjeblikket har vi også to kandidater.

     

Enhver, som vil træde ind i vor Kongregation, er først kandidat.  Kandidater lever i kommunitetet sammen med andre redemptorister og lærer deres arbejde og livsmåde at kende.  De, som vil blive præster læser i denne tid filosofi og det varer cirka 2 år.  I vor diasporasituation er det lidt anderledes.

     

Efter kandidaturet kommer en særlig forberedelse til at leve i vor Kongregation, som hedder noviciat - og den varer 1 år.  I dette år lærer novicen Kongregationens historie at kende, deres opgaver og udsendelse i den nutidige kirke.

     

Efter noviciatets udløb aflægger novicen ordensløfter: om kyskhed, fattigdom og lydighed - først for et begrænset tidsrum.  Derefter studerer man teologi og til sidst aflægger man ordensløfterne for hele livet, hvorefter man bliver viet til diakon og præst.

     

Hvis nogen vil vide mere om vor Kongregation kan han ringe eller skrive til mig eller henvende sig til et af vore tre klostre: i København, Næstved eller Odense.  Min adresse er:

     

P. Janusz Turek C.ss.R.
Adelgade 1
5000 Odense C
Tlf.: 66 12 16 64

   

© Ord på Vejen