HERRENS OPSTANDELSE - PÅSKEDAG

     

Sr. Hildegard Doods C.S.J.

     

1.L.: ApG 10,34a,37-43, 2.L.: Kol 3,1-4; Ev.: Joh 20,1-9

     

Du som giver os liv og gør os glade....

Kære søstre og brødre.

Påske! Det er Herrens opstandelses dag. Bibelen fortæller altid om opstandelsen på den måde, at vi hører om et møde mellem Herren og et eller flere mennesker. I dag er det Maria Magdalene, der i begyndelsen af teksten møder den Opstandne. Hun er for mig en af de kvindeskikkelser, der fascinerer og betager på en måde, som rører ved noget ægte og ærligt. Evangelisten Johannes skildrer hende som et menneske, der leder og søger efter den, hun elsker og har sat sin lid til... Hun begiver sig på vej (tidligt om morgenen), mens det endnu var mørkt. Hvad er det for en vej hun begiver sig på?

     

Det er endnu mørkt, fortælles der. Mørket kan have forskellige betydninger: troens mørke, livets mørke, angstens mørke, dødens mørke, med mere. - Maria Magdalene løber af sted, siger vers 2. Hun har travlt med at finde livets mening, fordi de har taget hendes Herre bort, og hun ved ikke, hvor de har gjort af ham. Hun kender HAM meget godt, fordi han har gjort store ting ved hende.

     

Måske kan jeg identificere mig med hende, fortælle om den nærhed og kærlighed, jeg har mødt i denne person, Jesus. Hvis Maria Magdalene kunne fortælle sin livshistorie, kunne den måske lyde nogenlunde sådan. "Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle jer, hvordan Han, Jesus var, hvor meget jeg elskede Ham, hvorfor jeg elskede Ham - og hvordan det altsammen begyndte -- for mig altså. Bare det, at blive kaldt ved sit eget navn. Kan nogen af jer forstå, hvad det betyder? Ikke at være en ting, et nummer blandt alle andre. At nogen siger: "MARIA" og vil tale med mig, ansigt til ansigt, fra menneske til menneske. Han vil mig det godt, og er uendelig interesseret i mig - netop mig. Er det ikke grund nok til at elske nogen?" Maria Magdalenes tanker kan hjælpe os til at forstå, eller rettere sagt, fornemme opstandelsesmysteriet på et dybere plan.

     

Graven var tom og stenen var væk. En ny begyndelse for alle mennesker, der leder og begiver sig på vejen. Han LEVER, alle onde sammenhænge er brudt og fejet til side. Han, der er stærkere end døden, giver liv og glæde i overflod... Maria Magdalene er det første ægte vidne om dette liv. Hun brugte sig selv med alle sine menneskelige sanser og følelser. At være omfavnet i og med kærlighed er udtryk for livet i hele sin fylde. Denne stærke oplevelse kan hun ikke beholde for sig selv, hun må fortælle i en fart til Peter og den anden discipel, hvad hun har været vidne til. En frihed, en glæde, et håb og en hengivenhed, som kun den kan fornemme, som har mødt Herren på et dybere plan, som er selve livet.

     

Stor glæde og trøst til alle os, som fejrer "Livets sejr" i Kristus Jesus. Amen. Halleluja.

     

   

© Ord på Vejen